Home » Silkroad Karakterler Ve Özellikleri » Silkroad Bard Skill Translate

Silkroad Bard Skill TranslateSilkroad Bard Skillerini çevirecegim,bot kullanan arkadaşlara yardımcı olması dileğiyle..

Silkroad Bard Skill TranslateVIBRATION:TİTREŞİM
Silkroad Bard Skill TranslateECHO:YANKI
Silkroad Bard Skill TranslateMUSIC LIFE:MÜZİK HAYATI
Silkroad Bard Skill TranslatePRİSM:PRİZMA

Silkroad Bard Skill TranslateHORROR CHORD:DEHŞET TONU
Silkroad Bard Skill TranslateBOOMİNG CHORD:GÜRLEYEN TON
Silkroad Bard Skill TranslateMANA SWİTCH:MANA DEĞİŞİMİ
Silkroad Bard Skill TranslateWEİRD CHORD:TUHAF TON
Silkroad Bard Skill TranslateBOOMING WAVE:GÜRLEYEN DALGA

Silkroad Bard Skill TranslateMOVİNG MARCH:HAREKETLİ YÜRÜYÜŞ
Silkroad Bard Skill TranslateGUARD TAMBOUR:GARD TAMBURU
Silkroad Bard Skill TranslateMANA TAMBOUR:MANA TAMBURU
Silkroad Bard Skill TranslateHIT MARCH:DARBE YÜRÜYÜŞÜ
Silkroad Bard Skill TranslateSWİNG MARCH:RİTMİK YÜRÜYÜŞ
Silkroad Bard Skill TranslateCLOUT MARCH:HEDEF YÜRÜYÜŞÜ

Silkroad Bard Skill TranslateHOLDİNG CLAMOR:ALIKOYAN FERYAT
Silkroad Bard Skill TranslateCURE MELODY:TEDAVİ MELODİSİ
Silkroad Bard Skill TranslateTEMPTATION:AYARTMA
Silkroad Bard Skill TranslateRAVE MELODY:ÇILGIN MELODİ
Silkroad Bard Skill TranslatePATTER CLAMOR:GÜRÜLTÜLÜ FERYAT
Silkroad Bard Skill TranslateCRIOUS TEMPTATION:TUHAF AYARTMA
Silkroad Bard Skill TranslateCURE MUSIC:TEDAVİ MÜZİĞİ
Silkroad Bard Skill TranslateRAVE HARMONY:ÇILGIN AKORT

Silkroad Bard Skill TranslateTUNING NOISE:GÜRÜLTÜ AKORTU
Silkroad Bard Skill TranslateMANA CYCLE:MANA DÖNGÜSÜ
Silkroad Bard Skill TranslateNOISE:GÜRÜLTÜLÜ
Silkroad Bard Skill TranslateMANA WIND:MANA RÜZGARI
Silkroad Bard Skill TranslateDISCORD WAVE:AKORTSUZ DALGA
Silkroad Bard Skill TranslateTUNING SOUND:SES AKORTU
Silkroad Bard Skill TranslateMANA BREEZE:MANA ESİNTİSİ
Silkroad Bard Skill TranslateMANA ORBIT:MANA YÖRÜNGESİ

Silkroad Bard Skill TranslateTRİPPİNG:HAFİF DANS
Silkroad Bard Skill TranslateSCREEN DANCE:MUDAFAA DANSI
Silkroad Bard Skill TranslateAWESOME WORLD:HARİKA DÜNYA

Silkroad Bard Skill TranslateDANCING OF VALOR:CESARET DANSI
Silkroad Bard Skill TranslateDANCING OF MAGIC:BÜYÜ DANSI
Silkroad Bard Skill TranslateDANCING OF HEALING:TEDAVİ DANSI
Silkroad Bard Skill TranslateDANCING OF MANA:MANA DANSI
Silkroad Bard Skill TranslateDANCING OF FİGHT:DÖVÜŞ DANSI
Silkroad Bard Skill TranslateDANCING OF WİZARDRY:BÜYÜCÜLÜK DANSI
Silkroad Bard Skill TranslateDANCING OF VITALTY:CANLILIK DANSI
Silkroad Bard Skill TranslateDANCING OF MENTALİTY:ZEKA DANSI

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...