Home » Silkroad Botları » SBot » Silkroad Sbot Training Place Resimli Anlatım Detaylı

Silkroad Sbot Training Place Resimli Anlatım DetaylıTRAINING PALACE

Silkroad Sbot Training Place Resimli Anlatım Detaylı

Training place settings ( Antrenman alanı ayarları)

29)Train palas1 , Train palas2 , Train palas3 (Antreman yeri)
Bu bölümde karakterinizi kasacağınız alanda iseniz “Get current coords”atıklayınız, bulunduğunuz yerin kordinatını alır, tabi x , y ,z sini bildiğiniz kordinatı elle yazarak da yapabilirsiniz.

***Script yapmak istemiyorsanız veya yapmadıysanız Autowalk seçeneğini işaretleyin*** 
Eğer yaratığın yerini bilmiyor iseniz Mob bölümünden yaratığın isimi ile yaratığın bulunduğu kordinatı rast gele bot yazacaktır.

x,y,z den farklı r kordinati karakterinizin o kordinattaki açılma (kasma çemberi) yarı çapıdır.
karsa alanı bir çember olarak belirlenir,ve r (range) kordinatı yarı çapı belirler.

Active : Aktif
Mob :Yaratık
Set coords : Koordinatı ayarla
Get current coords : Şimdiki kordinatı al
Autowalk : Otomatik yürüme
Use script : Script(kayıt) kullan
Choose : Seç

30) Lure Mod (beta)

in this mode , the bot will walk to specified lure coordinates and collect mobs via defined lure skill while walking back to center in small steps.
Optionally the walk to specified lure coordinates can be ended earlier if a group of mobs has been found on the way.
: Bu modda , bot belirlenmiş tuzak koordinatlarına yürür ve seçilmiş tuzak yeteneğini kullanarak merkeze dönerken yaratıkları toplar.
Ayrıca belirlenmiş olan tuzak koordinatlarına giderken bir grup yaratık bulursa merkeze erkenden döner.

Activate luring mode : Tuzak modunu aktifleştir.
Lure ayarlarını yapsanız dahi buradaki kutucuğu işaretlemeden lure mod yapmayacaktır

Lure coordinates : Tuzak koordinatları
Load :Pc den hazır lure kaydı Yükle
Save : Pc ye Kaydet

Add current coordinate : Şimdiki koordinatı ekle
Bu seçenekle gittiniz yerin kordinatını kayıt ederek, merkez yerden kaydettiğiniz yere gider ve orada skill basarak mob çağırır ve geri döner.
kordinatları eklediğinizde save yapmayı unutmayın.

Lure Skill => Tuzak Yeteneği
Use ”Howling Shout” => ”İnleyen Haykırış” ı kullan
Use skill from list => Listeden yetenek seç

At center wait for __ secs. : Merkezde __ saniye bekle
After lure skill wait for __ secs. : Tuzak yeteneğinden sonra __ saniye bekle.
When going back wait __ ms each step for lured mobs to catch up. : Geri dönerken yaratıkları kaçırmamak için her adım da __ ms bekle.
Go bak if meet >__ mobs. : Eğer __ dan fazla yaratık yakalandıysa geri dön.

Don’t lure if… ( Tuzak yapma eğer… )
…PT giant in radius >__ : alan içinde __ adetten fazla PT giant varsa
…mob count in radius >__ : alan içinde __ adetten fazla yaratık varsa
…party members who are alive and in range Eğer bu mod atif olursa antrenman alanı ayarlarını iptal eder.Takip modunda parti buffları ,
acil durum buffları verir, antrenman buffları istenilirse kullanılabilir.Ayrıca otomatik canlandırma
kullanılabilir.Canlandırma çapı karakterin o an bulunduğu alana göre ayarlanır.
Note:To prevent abuse , tracing is not possible for players in pvp or in certain areas.
=>Not: Suistimale engel olmak için takip modu pvp bölgeleri ve bazı bölgelerde kullanılamaz.

Player:_____:Hangi oyuncuyu takip etmek istiyorsak onun adını yazıyoruz
Blind trace : Kör takip
AI trace : Yapay zeka takibi
Cast traning buffs : Antrenman bufflarını kullan

Attack mobs in a radius of __ around the player to be traced : Takip edilen oyuncunun___ etrafındaki yaratıklara saldır.
Keep a distance of __ to the player to traced. : Takip edilen oyuncu ile aranda __ uzaklık bırak.

32)Walkback Option (Kasma yerine giderken extra yol tercih ayarı)
Take cheapest route to Alexandria(otherwise fastest will be taken) : İskenderiye ye en ucuz rotadan git.(Öteki türlü en hızlı rotadan gider.)
Go to Roc Mtn . via Samarkand : Roc dağına Semerkand üzerinden git.
Go to Samarkand via Constantinople ferry. : Semerkanda İstanbul feribotuyla git.

33)Extra training options : (Ekstra kasma ayarları)
Don’t follow mobs out of taining radius. : Yaratıkları antrenman çapından dışarıda takip etme.
Disable collision detection:Won’t ignore mobs behind obstacles anymore. : Çarpışma tespitini kaldır:Artık engellerin arkasındaki yaratıkları görmezden gelmeyecek.

34)Script recording (El ile yol haritası belirlemek)
Bu seçenekte sbotun kullandığı yol sizin için zorlu olabilir, belkide o yoldan gitmek istemiyorsunuz,script recording ile kendi yol haritanızı belirleyebilirsiniz

Start record : Kaydı başlat.
Stop record : Kaydı durdur.
Save script in memory to file. : Script i (kaydı) dosyaya kaydet

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...