Home » Genel » Silkroad Online Yeni Item Mall Kullanıcı Sözleşmesi

Silkroad Online Yeni Item Mall Kullanıcı SözleşmesiSilkroad Online’dan herkese merhaba

09/11 2010 tarihinde İtem Mall Kullanım Koşullarında bazı değişiklikler olacağını siz oyuncularımızı bilgilendirmek isteriz.

Tüm değerli oyuncularımız için, aşağıdaki yeni değiştirilmiş İtem Mall Kullanım Koşullarına aşina olmak için lütfen okuyunuz.

Teşekkür ederiz

[Silkroad Online Item Mall Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1 (Amaç)
Bu Kullanıcı Sözleşmesi Joymax Co., Ltd (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından sunulan ve Item Mall’da kullanılacak zorunlu para kazancı nedeniyle, özellikle Item Mall’ın ve Silkroad Online websitesindeki (http://www.silkroadonline.net)  işlemlerin kullanımı açısından ve Premium Hizmeti düzenleyen kurallar ve yönetmeliklere göre internet-tabanlı MMORPG (Büyük Ölçekli Çoklu Oyunculu Online Rol Yapma Oyunu) Silkroad Online oyun hizmetini tanımlayan (bundan böyle “Hizmet” olarak anılacaktır) ürün/hizmet ile ilgilidir.

Madde 2 (Sözleşme Geçerliliği ve Değişiklikleri)
1. Bu Sözleşme Kullanıcı internet oyun hizmeti Kullanıcı Sözleşmesi’ni tamamen anlayıp onayladıktan ve Silkroad Online web sitesindeki  (www.silkroadonline.net) Item Mall Kullanıcı Kılavuzu’nu okuduktan sonra, Item Mall Kulllanıcı Sözleşmesi’ndeki “Kabul Ediyorum” butonuna tıkladığında yürürlüğe girecektir.
2. Bu Sözleşme geçerli kanunların hiçbirinin ihlal edilmemesi kaydıyla, Hizmet süresi boyunca, Şirketin takdirine göre revizyona tabidir. Tüm değişiklikler Kullanıcıları haberdar etmek için Silkroad Online web sitesinde (www.silkroadonline.net) duyurular olarak yayınlanacaktır.
3. Bu Sözleşmeyi onaylamak Kullanıcının Sözleşmede yapılan herhangi bir değişiklik ya da diğer duyurular hakkında bilgilenmek için Silkroad Online web sitesine (www.silkroadonline.net) düzenli ziyaretler yapacağı anlamına gelir. Şirket Kullanıcının Sözleşmenin içerikleri ya da yayınlanan duyurular ile ilgilenmemesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
4. Bununla birlikte Kullanıcının revize edilmiş bir Sözleşmeyi kabul etmeme hakkı vardır, Kullanıcının revize edilmiş Sözleşmeyi kabul etmemesi halinde, Hizmete olan erişimini geçici olarak durdurabilir ya da feshettirebilir. Yine de, Kullanıcı revize edilen Kulalnıcı Sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren 7 gün içinde “Kabul etmiyorum” şeklindeki niyet bildirisini sunmazsa, Kullanıcının revize edilmiş Kullanıcı Sözleşmesini kabul ettiği addedilecektir.

Madde 3 (Sözleşme Düzenlemeleri)
Bu Sözleşme tarafından açıkça ifade edilmeyen tüm durumlar yürürlükteki kanun ve düzenlemelere tabidir.

Madde 4 (Terimler ve Tanımlar)
1. “Item Mall Hizmeti” (bundan böyle “Item Mall” olarak anılacaktır) Silkroad Online website (www.silkroadonline.net) ve oyun istemcisi üzerinden çalışan premium hizmete atıfta bulunur.
2. “Premium Hizmet”  Silkroad Online Item Mall’ı kullanmak için gereken para birimini Silkroad Online websitesi üzerinden satın almak ile ilgili eylemlere ve işlemlere atıfta bulunur.
3. “Ücretsiz Hizmet” ve “Standart Hizmet” Premium Hizmetler olmayan tüm Sikroad Online hizmetlere atıfta bulunur.
4. ‘Silk’ normal Silk (bundan böyle “Silk” olarak anılacaktır) ve Premium Silk olarak ikiye ayrılır.
5. ‘Silk’ Silkroad Online Item Mall üzerinden premium içerikleri satın almak ve kullanmak için kullanılan internet/siber para birimine atıfta bulunur.
6. ‘Premium Silk’ Silkroad Online Item Mall üzerinden premium içerikleri satın almak ve kullanmak için kullanılan internet/siber para birimine atıfta bulunur ve Silk Item Premium Silk ile beraber satın alınabilir.
7. ‘Premium Silk Gift’ bir Kullanıcının başka bir Kullanıcıya Item Mall üzerinden satın alınan Premium Silk’I verme eylemine atıfta bulunur.
8. “Item Mall”  webde Silk’in satın alındığı ve Silkroad Online Item Mall’da Premium Item satın almak için kullanılabilecek sanal boşluğa atıfta bulunur.
9. “Premium Item” Silkroad Online Item Mall yoluyla Silk ya da Premium Silk kullanılarak Item Mall üzerinden satın alınan öğelere atıfta bulunur.
10. “Premium Item” Silk Item ve Premium Silk Item olarak ikiye ayrılır.
11. “Silk Item” Silkroad Online Item Mall’da Silk ya da Premium silk kullanılarak Item Mall üzerinden satın alınan öğelere atıfta bulunur.
12. “Premium Silk Item” Silkroad Online Item Mall’da Premium Silk kullanılarak Item Mall üzerinden satın alınan öğelere atıfta bulunur.
13. ‘Ödeme Seçeneği’ Kullanıcının Silk ya da Premium Silk satın almak için, Şirketin kendisi tarafından ya da anlaşmalı ödeme servisleri tarafından geliştirilen araçlar yoluyla, Şirkete hizmet ücretlerini ödemek için kullandığı araçlara atıfta bulunur.

Madde 5 (Ödeme Seçenekleri)
1. Silk or Premium Silk on the Silkroad Online websitesinde (www.silkroadonline.net) Silk ya da Premium Silk’in bedeli karşılığında bir ödeme yaparken, Kullanıcı ödeme yapmadan önce Kullanıcı Kılavuzu’nu ve diğer yardım ile ilgili duyuruları okumalıdır.  Şirket Kullanıcı Kılavuzu’nu ve diğer yardım ile ilgili belgeleri incelemeyi ihmal edenlerin herhangi bir kaybından sorumlu olmayacaktır.
2. Çünkü Ödeme Seçeneklerinin tipleri ve kullanım yöntemi değişikliğe tabidir, tüm değişiklikler ile ilgili duyuru ana sayfada bildirilecektir.
3. Hizmet bazı ödeme seçeneklerinin hizmet durumuna ve Şirketin ortak ödeme seçeneklerinin şartlarına bağlı olarak geçici olarak askıya alınabilir.

Madde 6 (Silk Kullanım Kılavuzu)
1. Silk ve Premium Silk Silkroad Online üyeleri tarafından ücretlendirilecektir.
2. Silk ya da Premium Silk’in ücretleri Şirketin politikalarına bağlı olarak arada sırada değişikliğe tabi olduğundan, Silk ya da Premium Silk’in ücretlendirilmesi ile ilgili bilgiler Silkroad Online websitesinde verilecektir.
3. Şirket, gerekli görürse, Silk ya da Premium Silk ücretlendirmesi üzerine zaman/oran/miktar sınırları koyabilir. Bunun dışında, bir sınır kullanılan ödeme seçeneğinin özel niteliklerine bağlılık da şart koşulabilir.
4. Silk ve Premium Silk yalnızca Item Mall’da Premium Item satın almak için kullanılacaktır.

Madde 7 (Silk Ücret Ödemesi Onayı)
1. Şirket aşağıdaki nedenlerden dolayı işlem onayı askıya alabilir ya da işlemi reddedebilir:
1) Kullanıcı bir Silkroad Online üyesi değildir.
2) Hizmet ücreti ödenmemiştir ya da ödeme doğrulanmamıştır.
3) Kullanıcının yeterli akli melekeye sahip olmadığı saptanmıştır.
2. Aşağıdaki durumlarda, Şirket sorunlar düzeltilene dek, kayıt talebini onaylamayabilir:
1) Sınırlı sunucu alanı nedeniyle normal Hizmetin sunulamadığına karar verilmiştir.
2) Hizmet engellenmiştir.

Madde 8 (Item Mall’ın Kullanımı)
1. Item Mall Silkroad Online istemcisinde ve ana sayfasında kullanılabilir. Item Mall Kullanıcı Kılavuzu ve diğer Item Mall bilgileri ve yapılan satın almalar Silkroad Online websitesinde verilecektir.
2. Yalnızca Silk ve Premium Silk Item Mall’da Premium Item satın almak için kullanılacaktır.
3. Item Mall’da Silk ya da Premium Silk kullanılarak satın alınan öğe tipleri Şirket politikalarına bağlı olarak değişmeye tabidir.  Ayrıca işlevsel iyileştirmeler ve yamalar nedeniyle periyodik olarak değiştirilebilirler.

Madde 9 (Silk ve Premium Silk Kullanım Kısıtlamaları, Geçerlilik Süresi)
1. Silkroad Kullanıcı Sözleşmesi’ne göre, Servis kullanımı kısıtlanabilir.
2. Kullanıcı Anlaşması ile ilgili bir Hizmet kısıtlaması halinde, hiçbir Silk veya Premium Silk telafisi, satın alma iptali, iade, Hizmeti yeniden başlatma ya da Silk’in veya Premium Silk’in yeniden kullanımı olmayacaktır.
3. Ücretli Silk ya da Premium Silk bir (1) yıllık bir geçerlilik süresine sahip olacaktır ve bir (1) yıl içinde hiçbir Silk ya da Premium Silk eklenmemesi ya da kullanılmaması halinde, kalan Silk ve Premium Silk süresi sona erecektir.
4. Silk ile beraber satın alınan öğeler diğer üyelere satılamaz.
5. Premium Silk ile satın alınan öğeler diğer üyelere satılabilir. Bununla birlikte, bazı öğeler Premium Silk ile beraber satın alındıkları halde satılamaz. Üyenin öğe tanımını dikkatli bir şekilde okumaması ya da hatalı bir öğeyi satın alması halinde, Şirket sorumlu tutulamaz.
6. Alınan Premium Silk diğer üyelere bir hediye olarak verilebilir. Şirket üyenin Silk kullanım geçmişini doğrulayabileceği bir şekilde hizmet sağlayacaktır.
7. Şirket Premium Silk’in hediye edilmesi ile ilgili doğru olmayan bir uygulamadan doğan herhangi bir durumdan sorumlu olmayacaktır. (Yani, alıcının ismindeki karakterlerin hatalı girilmesi gibi bir üye hatası nedeniyle oluşan durumlar.)

Madde 10 (İade İlkesi)
1. Tüm ücretler ve masraflar iade edilmez.
2. Şirkete ödemeniz karşılığında gerçekleştirmesi için yetki verdiğiniz bir masraf işlenmemişse ya da Şirkete herhangi bir sebeple ödenmemiş olarak iade edilmişseY, Şirketin Hesabınızı kalıcı olarak feshedeceğini kabul ediyorsunuz. Şirket herhangi bir işleminiz ile ilgili kredi kartı ya da banka bağlantılı masraflardan ya da ücretlerden sorumlu veya yükümlü tutulamaz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...